Bootcamp 2020

โครงการบูธแคมป์ของเครื่องตรวจวัดนิวตรอน ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2563
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


หลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของงาน (ดาวน์โหลดไฟล์)
กำหนดการ (ดาวน์โหลดไฟล์)
รายชื่อผู้ร่วมโครงการ(ดาวน์โหลดไฟล์)

ไฟล์ประกอบการบรรยาย

27 ก.ค. 2563

10:50-12:00 ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด รูฟโฟโล (รังสีคอสมิกและฟิสิกส์เบื้องหลังของเครื่องตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ณ ดอยอินทนนท์)
13:00-14:00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ นันทิยกุล (การตรวจวัดรังสีคอสมิกโดยเครื่องตรวจวัดนิวตรอนเคลื่อนที่ “ช้างแวน” ไปยังทวีปแอนตาร์กติกา, วีดีโอแนะนำช้างแวน)
14:00-14:30 นายพงษ์พิจิตร ชวนรักษาสัตย์ (แชร์ประสบการณ์การเดินทางไปแอนตาร์กติกากับอุปกรณ์ช้างแวน)
14:30-15:30 ดร.วนิสา สุรพิพิธ(วิทยาศาสตร์บรรยากาศ)
15:50-17:00 อาจารย์ ดร. ชนกนันท์ บางเลี้ยง (ฮีสโตรแกรมของเครื่องตรวจวัดนิวตรอนสิรินธรและการวิเคราะห์ข้อมูล)

29 ก.ค. 2563

09:00-18:00 ดร. วิรินทร์ สนเศรษฐี, ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ (Particles Simulation and Applications to Research, testrun, wgnuplot)

30 ก.ค. 2563

09:00-18:00 อาจารย์ชัยศิริ สนิทพลกลาง (การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Python)

31 ก.ค. 2563

รายงานความก้าวหน้าวิจัย
Sidarat Khamphakdee (download file)
Kittinan Jomprasert (download file)
Montree Phetra (download file)
Audcharaporn Pagwhan (download file)
Kledsai Pupakun (download file)
Yanee Tangjai (download file)
Panutda Yakum (download file)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
https://www.bitvise.com/download-area
https://www.python.org/downloads/

รูปภาพกิจกรรม