ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

หัวข้อของการประกวด
ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง รังสีคอสมิก และดาราศาสตร์พหุพาหะ: หัวข้อที่เน้นการผสานวิธีการสังเกตการณ์ที่แตกต่างกัน (เช่น รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแรงโน้มถ่วง รังสีคอสมิก และนิวทริโน) เพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางดาราศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด
· นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
· นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

วิธีการเข้าร่วมประกวดและส่งผลงาน
· ไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอต้องสามารถใช้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube, TikTok หรือ Facebook ได้
· เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาไทย โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที
· มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประกวด
· เนื้อหาสามารถสื่อสารให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องกันของ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์พลังงานสูง รังสีคอสมิก และดาราศาสตร์พหุพาหะ
· ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือเคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

วิธีการสมัครเข้าประกวดและส่งบทความ
· สมัครและส่งผลงานออนไลน์ผ่าน Google Form (กดลิงค์)
· ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงาน 1 คลิปต่อ 1 คนหรือ 1 ทีม
· อัพโหลดไฟล์ผลงานนามสกุล *.mp4 จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 500 MB
· ระยะเวลาการสมัครและส่งผลงาน  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567
· ประกาศผลผู้รับรางวัลวันที่ 25 มีนาคม 2567 ทาง Facebook Fanpage : Astronomy and Astrophysics Antarctic Research in Thailand (www.facebook.com/antarcticthai)

· กำหนดการมอบรางวัล : ระหว่างวันที่  25 – 31 มีนาคม 2567 

รางวัลจากการประกวด
· รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
· รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
· รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
· และผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 คน จะมีสิทธิได้เข้าร่วมการจัดอบรมในระดับนานาชาติ ด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง รังสีคอสมิก และดาราศาสตร์พหุพาหะ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขเพิ่มเติม
· คณะกรรมการจะไม่คืนต้นฉบับแก่ผู้ส่งเข้าประกวด
· คณะกรรมการ มีสิทธิ์ชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันทุกประการและให้ถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
· คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
· หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลต้นฉบับดังกล่าว และเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง