ตะลุยทัวร์ขั้วโลกใต้

EP01: บรรยากาศที่ขั้วโลกใต้ จาก Amundsen-scott south pole station ไปที่ IceCube Lab.

EP 02: เยี่ยมชม IceCube Laboratory, ICL และ SPT ที่ขั้วโลกใต้