ติดต่อเรา

หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องปฏิบัติการวิจัยดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์ 08-2386-8155
อีเมลล์ astrocmu@gmail.com
ส่งข้อความโดยแอดไลน์ตามรูป QR Code นี้

แผนที่ออฟฟิศที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://goo.gl/maps/xaY4vCPQVw1eu4Rz5

แผนที่ตั้งหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนดอยสุเทพ
https://goo.gl/maps/97UFpsPcCLAMQbey5