การขอเข้าเยี่ยมชม

หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ได้เปิดบริการให้บุคคลทั่วไป
แต่จะจัดให้บริการแก่คณะครูและนักเรียนกลุ่มใหญ่ที่ทำเรื่องมาขอเข้าเยี่ยมชมมาเท่านั้น
ช่วงให้บริการคือเดือน ตุลาคม-มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การดูดาวที่สุด
เวลาให้บริการคือ 18.00-21.00 น.(ไม่สามารถพักค้างคืนได้)

ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังนี้

1.ส่งข้อความอินบ็อกเข้ามาทางแฟนเพจเฟสบุค 
https://www.facebook.com/Sirindhorn.Observatory.CMU/ 
หรือแอดไลน์ตามรูป QR Code เพื่อประสานงานเจ้าหน้าที่เรื่องวันเวลาและจำนวนคน
ที่จะเข้าเยี่ยมชม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ตรงกับผู้เยี่ยมชมกลุ่มอื่น ๆ

2.เมื่อได้วันเวลาแล้ว ให้ทำหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ
และส่งมาที่ email : astrocmu@gmail.com ด้วยค่ะ

***หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนเส้นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ
(ซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณ 3 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมาณ 20-30 นาที) 

แผนที่ออฟฟิศที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://goo.gl/maps/xaY4vCPQVw1eu4Rz5

แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนดอยสุเทพ
https://goo.gl/maps/97UFpsPcCLAMQbey5

ทางขึ้นหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เลี้ยวซ้ายจากถนนหลัก จะเป็นทางชันมากขึ้นได้เฉพาะรถขนาดเล็ก)
ตำแหน่งที่ตั้งหอดูดาวสิรินธร
ตำแหน่งที่ตั้งหอดูดาวสิรินธร เดินทางผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ ผ่านวัดผาลาด จะอยู่ก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ